Thông báo họp chi bộ K.Hóa học tháng 10/2013

Thời gian: 17h00, ngày 22/10/2013. Địa điểm: Phòng 202C2
Thông báo họp chi bộ K.Hóa học tháng 10/2013
- Thời gian: 17h, ngày 22/10/2013
- Địa điểm: Phòng 202C2
Kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đến dự.