Thống kê ngày công tác xã hội năm học 2014 - 2015

Thống kê ngày công tác xã hội năm học 2014 - 2015
Sinh viên xem bảng thống kê (đính kèm bên dưới) ngày công tác xã hội đã tích lũy trong năm học 2014 - 2015, nếu có sai sót thì phản hồi với Thầy Lý Huy Hoàng từ nay đến hết ngày 10/10/2015, qua thời gian trên sẽ không được phản hồi chỉnh sửa và khoa sẽ nộp kết quả về Phòng Công tác sinh viên.

/khoahoahoc/uploads/news/2015_10/mau_thong_ke_ngay_ctxh.xls