Danh sách đề nghị nhận học bổng học kì 2, năm học 2014 - 2015

Danh sách đề nghị nhận học bổng học kì 2, năm học 2014 - 2015
Theo kết quả học tập học kì 1 năm học 2014 - 2015, Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN lập danh sách đề nghị nhận học bổng, cụ thể như sau:
- Sinh viên xem danh sách và kiểm tra lại các thông tin nếu có sai sót liên hệ thầy Hoàng để điều chỉnh.
- Thời gian điều chỉnh: từ nay đến hết ngày 22/12/2015
- Nếu không có điều chỉnh, đề nghị cá nhân có tên trong danh sách cập nhật số tài khoản ngân hàng Viettinbank (Nhóm trưởng tập họp và nộp cho thầy Hoàng).