Danh sách đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kì cuối năm học 2016 - 2017

Danh sách đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kì cuối năm học 2016 - 2017
- Căn cứ vào chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập Học kì 2 Năm học 2016 - 2017 của trường Đại học Đồng Tháp;
- Căn cứ kết quả học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017;
Nay BCN khoa SP Hóa - Sinh - KTNN đề nghị Nhà trường cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2016 - 2017 cho sinh viên thuộc khoa như sau: 
+ Sinh viên kiểm tra các thông tin có trong danh sách
+ Nếu không sai sót thì cung cấp thong tin tài khoản ngân hàng Viettinbank qua địa chỉ email: lhhoang@dthu.edu.vn
+ Về điều kiện xét học bổng học kì cuối: như quy đinh hiện hành, chỉ khác không quy đinh số tín chỉ tích lũy. Trong trưởng hợp bằng điểm (thang điểm 4) thì tiến hành xét thang điểm 10 và sau đó là điểm rèn luyện.
+ Thời gian khiếu nại và bổ sung thông tin từ nay đến hết ngày 14/7/2017 (Thầy Hoàng).