Học bổng khuyến khích học tập học kì 2, năm học 2012 - 2013 các lớp cuối khóa

Học bổng khuyến khích học tập học kì 2, năm học 2012 - 2013 các lớp cuối khóa
Sinh viên xem danh sách học bổng học kỳ 2, năm học 2012 - 2013 các lớp cuối khóa.
1. Nếu có sai sót liên hệ Thầy Lý Huy Hoàng để điều chỉnh. Hạn chót đến hết ngày 25/7/2013
2. Cập nhật số tài khoản của ngân hàng Vietinbank vào cột "Mã số tài khoản". 
Đại diện nhóm gửi danh sách đã cập nhật qua địa chỉ email: lhhoang@dthu.edu.vn. Hạn chót đến hết ngày 25/7/2013

Danh sách học bổng