Kế hoạch phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc Học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

Kế hoạch phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc Học kỳ 2 năm học 2012 - 2013
Thực hiện theo kế hoạch năm học 2012 - 2013 của nhà trường. Nay Trường Đại học Đồng Tháp lên kế hoạch tổ chức phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc học kỳ 2 năm học 2012 - 2013.
1. Thời gian và địa điểm: Vào lúc 19hoo phút, ngày 14 tháng 03 năm 2013.
2. Đối tượng nhận học bổngXem danh sách đính kèm.
Ghi chú: Sinh viên đến nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên và giấy CMND.