Quy định về Tổ chức và Quản lí khóa luận tốt nghiệp

Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp ban hành về việc Tổ chức và Quản lí khóa luận tốt nghiệp


Tải toàn bộ quy định

Tác giả bài viết: Huy hoàng

Nguồn tin: Trường ĐHĐT