Thông báo danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2013 - 2014

Thông báo danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2013 - 2014
Sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin, nếu có thiếu sót xin liên Thầy Lý Huy Hoàng (SĐT: 0947466633) để được điều chỉnh
  - Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/01/2015.
  - Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng: /khoahoahoc/uploads/news/2014_12/hoc-ky-2-nam-hoc-2013-2014.xls