Thông báo thời gian xác nhận sổ Nội-Ngoại trú học kì II năm học 2019-2020

Thông báo thời gian xác nhận sổ Nội-Ngoại trú học kì II năm học 2019-2020