Thông báo về việc xét chế độ chính sách và miễn, giảm học phí cho sinh viên đợt 2 năm học 2013 - 2014