Danh sách cá nhân và tập thể đề nghị xét danh hiệu thi đua toàn diện năm học 2014 - 2015

Danh sách cá nhân và tập thể đề nghị xét danh hiệu thi đua toàn diện năm học 2014 - 2015
Lớp trưởng thông báo cho sinh viên của lớp xem danh sách cá nhân và tập thể đề nghị xét danh hiệu thi đua toàn diện năm học 2014 - 2015:
- Do một số lớp chưa xét xong điểm rèn luyện nên cột danh hiệu sẽ tạm xếp như thế, khi nào có điểm rèn luyện sẽ điều chỉnh danh hiệu lại cho phù hợp với tiêu chuẩn.
- Thời gian phản hồi: từ nay đến hết ngày 14/10/2015, qua thời gian trên sẽ không được khiếu nại.
- Về tiêu chuẩn xem file đính kèm bên dưới

Danh sách đề nghị
Tiêu chuẩn