Thông báo họp chi bộ sư phạm hóa học tháng 9/2014

- Thời gian: 17h30, ngày 12/9/2014
- Địa điểm: phòng 202c2.