Kết quả xét sơ bộ tốt nghiệp năm 2014, ngày 27/6/2014

Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp ở tệp tin đính kèm: /khoahoahoc/uploads/news/2014_06/xet_tn_2014_-_14.6.1_27062014-gui.xls
Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân về chứng chỉ, số tín chỉ tích lũy. Nếu sinh viên cần điều chỉnh thông tin về điều kiện chứng chỉ, liên hệ phòng Đào tạo trong 2 ngày 28-29/6/2014.