Lịch thi lần 2 đối với các lớp Liên thông khóa 2011 (ngày 19,20/10/2013)