Thông báo (V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa tuyển sinh ĐH2011, CĐ2012