Thông báo cập nhật mã số sinh viên và tên lớp

Kính gửi: - Sinh viên các lớp ĐH2010, CĐ2011, ĐH2011 thuộc khoa
    Nhằm giúp Trung tâm ngoại ngữ và tin học thống kê chính xác số liệu sinh viên ĐH2010, CĐ2011, ĐH2011 đạt chuẩn đầu ra Tin học làm cơ sở báo cáo với Lãnh đạo Nhà trường.
    Nay khoa SP Hóa - Sinh - KTNN thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng nói trên cập nhật Mã số sinh viên và tên lớp, bằng cách truy cập vào đường link: 
http://bit.ly/152M4J3  và thực hiện theo hướng dẫn.
    Đề nghị sinh viên thực hiện tốt tinh thần thông báo này.