Thông báo tổ chức thi kiểm tra trình độ đầu vào Tiếng anh và Tin học cho sinh viên Cao đẳng và Đại học khóa tuyển sinh năm 2013


.