Thông báo về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương khóa tuyển sinh 2013