Thông báo việc triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV đợt 2 năm học 2014 - 2015