Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã bàn giao căn nhà thứ 9 trong năm 2012 cho Đoàn viên LCĐ khoa Hóa học

Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã bàn giao căn nhà thứ 9 trong năm 2012 cho Đoàn viên LCĐ khoa Hóa học
Ngày 30/11/2012, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Lễ trao nhà nhân ái cho một hộ gia đình của đoàn viên Nguyễn Ngọc Hơn – Chi đoàn ĐHSHOA10 thuộc Liên chi đoàn Khoa Hóa học - Trường Đại học Đồng Tháp tại Phường 4 – TX. Sa Đéc - Đồng Tháp. Tổng kinh phí hỗ trợ để xây dựng căn nhà là 20 triệu đồng, số tiền do toàn thể đoàn viên, thanh niên của trường đóng góp.

Lễ trao nhà nhân ái

Đây là căn nhà thứ 9 mà Đoàn trường đã xây dựng được trong năm 2012 và sẽ cố gắng đạt được chỉ tiêu mỗi tháng xây một căn nhà nhân ái.

Nguồn tin: Đoàn trường ĐHĐT