Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007)
Ngày thành lập Đoàn : 26 - 03 - 1931
 
CỜ ĐOÀN
                                                                - Nền đỏ
                                                                - Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
                                                                - Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.
                                                                - Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
     
HUY HIỆU ĐOÀN
BÀI CA CHÍNH THỨC  CỦA ĐOÀN
THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC
Nhạc và lời: Hoàng Hoà
                                     
                                                                Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,
                                                                Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.
                                                                Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
                                                                Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
                                                                Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,
                                                                Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:
                                                                “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
                                                                Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.
                                                                                         **************

Tải toàn bộ điều lệ

Tác giả bài viết: Huy hoàng

Nguồn tin: TW Đoàn