Kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên năm 2013

Kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên năm 2013
        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
                           ***                             TP. Cao Lãnh, ngày 22  tháng 02  năm 2013
          LIÊN CHI ĐOÀN KHOA HÓA HỌC
                 Số:  05 KH/ĐTN
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên năm 2013
-------
          Căn cứ kế hoạch số 58 KH/ĐTN, ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Đoàn trường Đại học Đồng Tháp về việc tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên năm 2013;
          Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Liên chi đoàn Khoa Hóa học;
          Ban Chấp hành  Liên chi đoàn Khoa Hóa học xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên năm 2013, cụ thể như sau: (Xem toàn bộ văn bản)