Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non Năm 2016-2017

Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non Năm 2016-2017
Căn cứ kết quả họp Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non và Nghị quyết TW6 khoá X của BCHTW Đảng, để nâng cao hiệu quả công tác Đảng của đảng ủy bộ phận, BCH đảng ủy bộ phận phân công nhiệm vụ cho từng đảng uỷ viên như sau:
Xem thêm

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa THMN