Biểu mẫu cho sinh viên

Ban hành một số biểu mẫu cần thiết cho sinh viên: đơn xin vay vốn, đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, đơn xin xác nhận là sinh viên, đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí,...

STT MẪU ĐƠN TẢI VỀ
01 Đơn xin vay vốn
02 Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
03 Đơn xin xác nhận là sinh viên
04 Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí
05 Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện
06 Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
      

Tác giả bài viết: Khoa THMN

Nguồn tin: Khoa THMN