Thông báo Chỉ thị 05

Kính chuyển đến các đồng chí đảng viên. Các đồng chí hoàn thành bản kế hoạch và nộp lại cho Trúc Giang vào kì sinh hoạt chi bộ tháng 03.2017   
Xin cám ơn các đồng chí.

Tác giả bài viết: Võ Thị Nhỏ

Nguồn tin: Khoa THMN