Thông báo Đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

Thông báo
Đề nghị đảng viên thực hiện theo kế hoạch Học tập tấm gương đạo đức HCM (theo chỉ thị 05) với file đính kèm. 
Đảng viên viết bản đăng kí theo mẫu và nộp lại cho Trúc Giang trong kì sinh hoạt chi bộ tháng 02.2017.
Password là: tuyentruyen
Trân trọng! Xin cám ơn.

Tác giả bài viết: Võ Thị Nhỏ

Nguồn tin: Khoa THMN