Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học Đồng Tháp

Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp ban hành: “Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học Đồng Tháp”
     

Tải file quy định

Tác giả bài viết: Võ Thị Bích Ngoan

Nguồn tin: Phòng QLKH&SĐH