Quy trình quản lí đào tạo đối với sinh viên

1. Quy trình xin bảo lưu kết quả học tập                      

2. Quy trình đăng ký khối lượng học tập                             

3. Quy trình rút bớt môn học                                                     

4. Quy trình đăng ký học lại                                                       

5. Quy trình xin nghỉ học tạm thời                                           

6. Quy trình xin học lại                                                                  

7. Quy trình xin chuyển trường                                                

8. Quy trình xin học lại ngành hai                                           

9. Quy trình xin nhận điểm I                                                       

10. Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp                         

Tác giả bài viết: Võ Thị Bích Ngoan

Nguồn tin: Khoa THMN