Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2016

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2016
- Tổ chức thông tin tình hình thời sự, kinh tế - chính trị, xã hội nổi bật diễn ra tại địa phương, trong nước và thế giới.
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2016

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa THMN