Phiếu đảng viên

TB và mẫu phiếu ĐV đưa lên để SV là ĐV lấy về viết (chị sẽ TB đến các bạn SV). Đảng viên viết và nộp về cho Cô Giang hạn chót ngày 15/01/2016, khi viết lưu ý đoạn Cô Giang tô màu vàng (giống như phần chị TB đến GV là ĐV).
Tải về
Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Võ Thị Nhỏ

Nguồn tin: Khoa THMN