Thông báo số 2 về tổ chức cuộc thi "Tác phẩm yêu thích"

Nay khoa Tiểu học Mầm non ra thông báo số 2 về tổ chức cuộc thi "Tác phẩm yêu thích ",tất cả sinh viên hai ngành GDMN và GDTH thuộc Khoa Tiểu học – Mầm non đều có thể tham gia cuộc thi này.

Tác giả bài viết: Võ Thị Bích Ngoan