Thông báo thi thiết kế bài giảng điện tử môn Tiếng Việt

THÔNG BÁO
(Thi tiết kế bài giảng điện tử môn Tiếng Việt)
Kính gửi: - CBGV khoa;
               -  Sinh viên DHGCTH13 và CDGDTH14 theo thông báo.   
Download

 

Tác giả bài viết: Võ Thị Nhỏ

Nguồn tin: Khoa THMN