Thông báo về việc làm hồ sơ xét tốt nghiệp cho các khóa CĐ, ĐH 2011 hệ Liên thông vừa làm vừa học

Hiện tại khoa GD Tiểu học Mầm non đã tổ chức thi kết thúc học phần của học kỳ II năm 2012-2013 cho các lớp liên thông tại trường, nay các bạn học viên tải mẩu đơn xét tốt nghiệp nộp về phòng Đào tạo để được xét tốt nghiệp.

Tác giả bài viết: Võ Thị Bích Ngoan