Ban Quản lý dự án giáo dục Đại học 2 vào thăm trường

Ban Quản lý dự án giáo dục Đại học 2 vào thăm trường
Ban Quản lý Dự án Giáo dục Đại học 2 vào thăm trường và tham quan Lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Chi