Tham quan học tập kinh nghiệm tại các trường Đại học của Đài Loan

Chụp ảnh kỹ niệm tại trường Đại học Quốc gia Đài Nam

Chụp ảnh kỹ niệm tại trường Đại học Quốc gia Đài Nam

Tham quan học tập kinh nghiệm tại các trường Đại học của Đài Loan trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Giáo dục Đài học

Đoàn đã tham quan học tập khảo sát các trường Đại học ở Đài Loan về mô hình quản trị trường Đại học, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy và ứng dụng hệ thống tín chỉ trong một trường Đại học.


Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Chi