Tổ Quản trị

 
  Họ và tên: NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Chức vụ: Phó Trưởng phòng_Tổ trưởng
Học vị: Thạc sĩ
Ngày sinh: -
Quê quán: Đồng Tháp
Email:  

 
  Họ và tên: Huỳnh Thị Thúy Vân
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Cử nhân
Ngày sinh:  
Quê quán: Đồng Tháp
Email: -

 
  Họ và tên: Nguyễn Văn Thọ
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Cử nhân - Cao học
Ngày sinh: -
Quê quán: -
Email:  

 
  Họ và tên: Nguyễn Minh Luôn
Chức vụ: Chuyên viên
Học vị: Cử nhân
Ngày sinh: 1987
Quê quán: Đồng Tháp
Email: - 
Họ và tên: Nguyễn Thanh Ái
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Học vị: -
Ngày sinh: -
Quê quán: Đồng Tháp
Email:
  Họ và tên: Hồ Anh Trí
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Học vị: -
Ngày sinh: -
Quê quán: -
Email: -