Hội nghị công chức, viên chức năm học 2013 – 2014

Ngày 29/9/2013, tại Giảng đường 1, Hội nghị công chức, viên chức Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2013 – 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của 205 công chức, viên chức đại diện cho 575 cán bộ, giảng viên của trường.
      Ngày 29/9/2013, tại Giảng đường 1, Hội nghị công chức, viên chức Trường Đại học Đồng Tháp năm học 2013 – 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của 205 công chức, viên chức đại diện cho 575 cán bộ, giảng viên của trường.
       Hôi nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá và biểu quyết thông qua: Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 của trường, Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của trường năm học 2013-2014, Kế hoạch thu chi tài chính năm 2014.
      Tại Hội nghị, Trường Trường Đại học Đồng Tháp đã công bố các quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong năm học 2012-2013 và phát động phong trào thi đua năm học mới 2013-2014.
 
TS. Dương Huy Cẩn - Chủ tịch Công đoàn, báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013
 
TS. Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng - phát biểu

Một số hình ảnh trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong năm học 2012-2013
 
 
 
 Tin:N guyễn Văn Nghiêm
Ảnh: Thiện Tân

Nguồn tin: Trường ĐH Đồng Tháp