Thi tốt nghiệp THPT năm 2013: Tăng cường biện pháp chống tiêu cực

(Dân trí) - Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT đang được đăng tải xin ý kiến thì năm 2013 sẽ có một số điều chỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý để cho tổ chức, cá nhân có thể tham gia phản ánh gian lận trong thi cử.
Sau khi sửa đổi, bổ sung các điểm để tạo điều kiện cho việc phát hiện gian lận trong thi cử đối với kì thi ĐH, CĐ và kì thi HS giỏi thì Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai đối với kì thi tốt nghiệp THPT.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2012.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

Khuyến khích chống tiêu cực trong thi cử

Theo dự thảo thì năm 2013 đề thi sẽ có mục cho thí sinh ghi họ tên, số báo danh và chữ ký. Mục đích của việc làm này là nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ đề thi. Đối với vật dụng được phép mang vào phòng thi được điều chỉnh theo hướng linh động và cũng tạo điều kiện cho việc thu thập bằng chứng để phản ánh gian lận trong thi cử. Nếu như trước các vật dụng cần thiết để làm bài thi như bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ yêu cầu không được gắn linh kiện điện tử thì nay dự thảo không yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên các thiết bị này phải đảm bảo không truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi (đã hoặc chưa sử dụng). Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế.

Về xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự thảo cho biết, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) hoặc Thanh tra giáo dục các cấp sẽ là nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi. Cũng để đảm bảo thông tin phản ánh chính xác và trung thực dự thảo cũng đưa ra quy định ràng buộc. Cụ thể, người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi. Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày, tính từ khi kết thúc ngày thi.

Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi thì tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng theo quy định; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, bằng chứng đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý; Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy chế thi theo thông tin đã được cung cấp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Quy chế thi. Bên cạnh đó, bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin

Đảm bảo tính khách quan khi chấm bài thi tự luận

Để tăng cường các biện pháp đảm bảo tính khách quan trong chấm thi tự luận sẽ bổ sung quy định về chấm kiểm tra, chấm thẩm định. Cụ thể, mỗi Hội đồng chấm thi có một tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi, thực hiện chấm lại để kiểm tra ít nhất 10% số lượng bài thi do các giám khảo đã chấm xong, theo tiến độ chấm của Hội đồng chấm thi.

Thành phần của tổ chấm kiểm tra bao gồm Tổ trưởng là một phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi; Chủ tịch Hội đồng chấm thi có thể phân công một thành viên của Hội đồng chấm thi làm Phó tổ trưởng, nếu thấy cần thiết; Các tổ viên là cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức và chuyên môn tố.

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chấm kiểm tra đó là thực hiện chấm kiểm tra theo Hướng dẫn chấm của Bộ GD-ĐT, đảm bảo đủ số lượng quy định; Báo cáo kết quả chấm kiểm tra và kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Hội đồng chấm thi vào cuối mỗi buổi chấm; Trực tiếp làm việc với các tổ chấm thi và giám khảo có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng chấm thi (có ghi biên bản làm việc).

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định bài thi các môn tự luận của một số Hội đồng chấm thi. Hội đồng chấm thẩm định có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

Ngoài những điểm mới trên dự thảo cũng bổ sung đối tượng được thưởng điểm khuyến khích. Theo đó, các HS đạt giải tại cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật do Ngành GD-ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học phổ thông sẽ được thưởng điểm khuyến khích.

Bên cạnh đó để đảm bảo thống nhất giữa tổ chức coi thi trắc nghiệm và coi thi tự luận dự thảo bổ sung quy định về nhiệm vụ của giám thị trong phòng thi. Cụ thể, giám thị trong phòng thi nhận đề thi từ Chủ tịch Hội đồng coi thi và giao đề thi cho thí sinh tại phòng thi; ký tên vào giấy nháp và bài làm của thí sinh.

S.H

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí