Yêu cầu báo cáo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD-ĐT yêu cầu báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên.

Theo công văn này, Bộ GD-ĐT yêu cầubáo cáo kết quả các nhà trường thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT trong việc may mặc đồng phục từ năm học 2009 - 2010 đến nay; Công tác xử lý các nguồn tin phản hồi của phụ huynh học sinh và dư luận xã hội trước vấn đề may mặc đồng phục trong những năm vừa qua.

Bên cạnh đó Bộ GD-ĐT đề nghị gửi các ý kiến bổ sung, sửa đổi, đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện. Hạn chót để các Sở GD-ĐT báo cáo về Bộ GD-ĐT là ngày 25/12/2012.

Trước đó, vào ngày 30/9/2009, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư qui định về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên. Theo thông tư này thì Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi phụ trách tổ chức triển khai thực hiện quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mặc đồng phục đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi phụ trách.

S.H

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí