Kế hoạch xuất bản TCKH ĐHĐT 2021

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  214  /TM-ĐHĐT

Đồng Tháp, ngày  21  tháng 10 năm 2020

Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học
Đại học Đồng Tháp

 

      Kính gửi:  Nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên
các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu

     Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, mã số chuẩn quốc tế ISSN 0866-7675 xuất bản định kỳ 06 số/năm bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm: 04 số chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (xuất bản vào tháng 2, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 hàng năm) và 02 số chuyên san Khoa học Tự nhiên (xuất bản vào tháng 6 và tháng 10 hàng năm). Tạp chí có nhiệm vụ đăng tải các công trình nghiên cứu nguyên bản thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

     Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đã được Hội đồng Giáo sư tính điểm công trình ngành: Giáo dục học, Vật lý và Toán học. Để không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung, hướng tới gia nhập hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (Asean Citation Index – ACI), Ban Biên tập Tạp chí trân trọng kính mời Quý nhà khoa học đóng góp các bài nghiên cứu nguyên bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Bài viết gửi đăng Tạp chí đều được đánh giá thông qua quy trình phản biện độc lập, khách quan, được biên tập và chỉnh sửa bởi các nhà khoa học uy tín.

     Thể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí tác giả vui lòng xem tại Website: http://tckh.dthu.edu.vn.  
     Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp,
                           số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

     Điện thoại: (0277) 3883.819
     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

     Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp rất mong nhận được sự cộng tác và gửi bài của Quý nhà khoa học.

 

TỔNG BIÊN TẬP

Nơi nhận:

 (Đã ký)   

-    Như kính gửi;
-    Lưu: VT, KHCN.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
PGS,TS. PHẠM MINH GIẢN

 

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NĂM 2021 

 

 

Stt

Số chuyên san

Thời gian xuất bản

1

Tập 10, Số 1, 2021: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

Tháng 2/2021

2

Tập 10, Số 2, 2021: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

Tháng 4/2021

3

Tập 10, Số 3, 2021: Chuyên san Khoa học Tự nhiên (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

Tháng 6/2021

4

Tập 10, Số 4, 2021: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

Tháng 8/2021

5

Tập 10, Số 5, 2021: Chuyên san Khoa học Tự nhiên (Tiếng Anh)

Tháng 10/2021

6

Tập 10, Số 6, 2021: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

Tháng 12/2021

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
20 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1036964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
2196
3132
1027763
12314
32854
1036964

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 05:24:39

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website