Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 1794/GP-BTTTT ngày 01 tháng 10 năm 2012. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-7675. Tạp chí được xuất bản định kỳ: 2 tháng/01 số gồm: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn (xuất bản vào các tháng 2, 6, 8 và 12) và Chuyên san Khoa học Tự nhiên (xuất bản vào tháng 4 và 10).

Tạp chí tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy và đào tạo tại trường. Thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường và của ngành giáo dục.

Tạp chí giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng. Nội dung được công bố và giới thiệu của Tạp chí là các kết quả nghiên cứu, công trình tổng quan lý thuyết và thực tiễn chưa được xuất bản trên bất kỳ tạp chí nào khác.

Từ tháng 12 năm 2012 đến nay, Tạp chí đã xuất bản được 56 số với 959 bài báo. Đến nay, Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành gồm:

Ngành Giáo dục học: 0-0.5 điểm.

Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 0-0.25 điểm.

Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp0-0.25 điểm.

Ngành Sinh học0-0.25 điểm.

Ngành Toán học: 0-0.5 điểm.

Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao0-0.25 điểm.

Ngành Văn học0-0.25 điểm.

Ngành Vật lý: 0-0.5 điểm.

Hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đã tiến hành đăng ký cấp mã định danh tài liệu số (DOI-Digital Object Identifier) của Hệ thống Crossref cho các bài báo được xuất bản với mã số định danh: https://doi.org/10.52714/dthu

Tạp chí cũng đã được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu quốc tế Google Scholar.

New layer...
 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
14 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1990223
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
448
2002
448
1977507
2450
49778
1990223

Your IP: 3.237.27.159
Server Time: 2022-10-02 14:15:09

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC