Thành tựu đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

ThS. Lê Kim Oanh – Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

          Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, trí tuệ và đường lối quốc tế của Đảng, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, kết hợp được với sức mạnh thời đại, là cội nguồn tạo nên những thành tựu vẻ vang trên mặt trận đối ngoại hơn 25 năm qua. Bài viết này đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao và những thành tựu đối ngoại của Đảng sau 25 năm đổi mới ở Việt Nam; đồng thời đề xuất những định hướng và nhiệm vụ tiếp tục xây dựng nền ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Summary

          Ho Chi Minh's diplomatic ideology, the Party's intelligence and foreign policies, the power of the people's solidarity associated with the era's power are the original points to generate glorious achievements in the diplomatic area for the past over 25 years. This article aims to mention the contents of Ho Chi Minh's diplomatic ideology and the Party's diplomatic achievements after 25 years of renovation in Vietnam and also to propose orientations and duties to continue building Vietnam's diplomacy in Ho Chi Minh's era.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
18 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1040351
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
648
2135
6519
1027763
15701
32854
1040351

Your IP: 3.227.235.183
Server Time: 2021-04-15 22:03:19

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website