Khảo sát các yếu tố thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị

PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao, ThS. Lê Quang Huy - Trường Đại học Tài chính - Marketing.

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên TP. HCM.

Tóm tắt

          Nghiên cứu nhằm khám phá các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị, bằng việc khảo sát 109 nhà đầu tư hiện hữu và nhà đầu tư dự định đầu tư vào tỉnh. Thang đo điều chỉnh từ thang đo đầu tư của Nguyễn Mạnh Toàn [11], cùng với phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả cho thấy có 9 nhóm nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị, trong đó 5 nhân tố được đánh giá trên mức trung bình: (1) quá trình ra quyết định liên quan đến thủ tục đầu tư, (2) chính sách hỗ trợ từ cơ quan quản lý liên quan đến nhà đầu tư, (3) cơ sở hạ tầng kỹ thuật, (4) tài nguyên, (5) cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, và 4 nhân tố được đánh giá dưới mức trung bình: (6) cơ sở hạ tầng xã hội, (7) tiềm năng thị trường, (8) lợi thế chi phí, (9) năng suất và tính kỷ luật lao động.

Keywords: tỉnh Quảng Trị, thu hút đầu tư, phân tích nhân tố khám phá.

Summary

          This study aimsto examine the factors impacting the attraction of capital investments into Quang Tri province, by surveying 109 ongoing and future investors by using the tools of Nguyen Manh Toan's scale (2010), the Cronbach's Alpha, and EFA. The result of this study shows that there are 9 factors impacting the attraction of capital investments into Quang Tri province, 5 of them are evaluated over the average: (1) The decision making process which connected to the investment procedures, (2) The authorized offices' policiesto support the investors, (3) The technological infrastructures, (4) The natural resources, (5) The infrastructure of the industrial parks, economic zones; and the rest 4 are evaluated under the average: (6) The social infrastructures, (7) The market potential, (8) The cost advantages, (9) The labourproductivity and the working discipline.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
15 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

921313
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
865
1020
6602
907802
4800
23694
921313

Your IP: 3.216.79.60
Server Time: 2020-12-04 23:28:40

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website