Đánh giá hiệu quả kinh tế của bột cá tra so với bột cá biển trong khẩu phần nuôi gà ác giai đoạn tăng trưởng ở tỉnh Đồng Tháp

ThS.Trần Thị Kim Thúy - Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

         Thí nghiệm được thực hiện trên 150 con gà Ác ở 3 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, tương ứng với 5 khẩu phần thí nghiệm và 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức là các mức độ bột cá biển trong khẩu phần được thay thế bằng bột cá tra ở các mức là 0%, 25%, 50%, 75% và 100% (BCT0, BCT25, BCT50, BCT75 và BCT100). Thí nghiệm được tiến hành trong 6 tuần giai đoạn từ 3 - 8 tuần tuổi. Kết quả thí nghiệm tăng trưởng cho thấy tăng trọng và trọng lượng cuối cao ở nghiệm thức BCT50 và BCT75 (P<0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) được cải thiện khi tăng mức độ bột cá tra trong khẩu phần, thấp hơn ở nghiệm thức BCT 75 (3,17) (P>0,05). Lợi nhuận cao nhất đạt được ở nghiệm thức BCT50 (27,300 đồng/con), BCT 75 (27.700 đồng/con) và BCT100 (28.000 đồng/con).

Từ khóa: gà Ác, bột cá tra, protein thô, tăng trưởng.

Summary

          The experiment was conducted on 150 Ac chicken at three weeks of age. It was a completely randomized design with 5 treatments and three replications of 5 experimental feedings. The treatments were made by replacing the regular sea-fish powder diet with the catfish one at different levels of 0%, 25%, 50%, 75% and 100% (BCT0, BCT25, BCT50, BCT75 and BCT100). It was a 6-week experiment on Ac chicken from 3 to 8 weeks of age. The results showed that the daily weight gain and the best ones at the finals of BCT50 and BCT75 diets (P<0.05). Feed conversion ratio (FCR) was improved with an increase in the catfish powder, lower than that of the BCT75 (3.17) (P>0.05). The best profit was found at the BCT50 (27,300 VND/bird), BCT75 (27,700 VND/bird) and BCT100 (28,000 VND/bird), respectively.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
17 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

921347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
886
6636
907802
4834
23694
921347

Your IP: 3.216.79.60
Server Time: 2020-12-05 00:15:30

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website