Ảnh hưởng của các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đến quá trình chuyển tải phù sa của sông: Ví dụ tại trạm thủy văn Hà Nội

TS. Đặng Thị Hà - Khoa Hóa học và CNTP, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tóm tắt

          Nghiên cứu này dựa trên số liệu hàng năm lưu lượng nước và tải lượng phù sa của sông Hồng tại trạm Hà Nội trong giai đoạn 1960-2010. Các kết quả chỉ ra rằng, trong giai đoạn quan trắc, lưu lượng nước dao động từ 2665m3/s đến 5058m3/s và tải lượng phù sa dao động từ 12×106 tấn/năm đến 201×106 tấn/năm. Mặc dù tải lượng phù sa phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện thủy văn nhưng khi các hồ chứa trên lưu vực sông đi vào hoạt động thì tải lượng phù sa đã giảm đáng kể. Cụ thể là sau năm 1989 (hồ Hòa Bình đi vào hoạt động), tải lượng phù sa giảm từ 120×106 tấn/năm xuống 58×106 tấn/năm và sau khi hai hồ Tuyên Quang và Đại Thị đi vào hoạt động (năm 2007), tải lượng phù sa chỉ còn 19.7×106 tấn/năm. Điều đó cho thấy tác động mạnh mẽ của các hồ chứa lên tải lượng phù sa tự nhiên của sông Hồng, gây ảnh hưởng đến quá trình bồi đắp ở đồng bằng, xói mòn vùng cửa sông và cân bằng hệ sinh thái trên toàn lưu vực sông.

Từ khóa: sông Hồng, hồ chứa, tải lượng phù sa, lưu lượng nước.

Summary

        This study is based on the data of the Red River's annual discharge and sediment transport between 1960 and 2010, documented at the Hanoi gauging station. The results showed that on a regular basis the annual discharge and sediment transport varied from 2665m3/s to 5058m3/s and 12×106 t/yr to 201×106 t/yr, respectively. Although the sediment transport is strongly related to the hydrological conditions, it has significantly decreased since the reservoirs came into operation. Specifically, since 1989 (the year of Hoa Binh reservoir in operation), the sediment transport decreased from 120×106 t/yr to 58×106 t/yr and since Tuyen Quang and Dai Thi reservoirs were in operation (2007), the transport volume was down to 19.7×106 t/yr. This indicates a strong impact of the reservoirs on the natural sediment formation of the Red River, causing erosion in the coastal area and ecological imbalance on the Red River delta.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
6 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

885627
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1234
1291
4322
876844
19893
39465
885627

Your IP: 3.236.204.251
Server Time: 2020-10-20 15:10:09

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website