Văn hóa sinh thái vùng "rẻo giữa" miền núi phía Bắc Việt Nam và những tác động từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ThS. Nguyễn Thị Mây - Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

ThS. Thân Thị Huyền, ThS. Nguyễn Phương Hoa - Khoa Văn - Xã hội, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Tóm tắt

         Vùng thung lũng miền núi phía Bắc Việt Nam là địa bàn cư trú chủ yếu của các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Văn hóa của các tộc người này mang đậm tính chất văn hóa thung lũng (nông nghiệp). Dưới tác động mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay đã làm cho môi trường sinh thái, đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa của đồng bào các dân tộc cư trú trong vùng có nhiều biến đổi. Cùng với những tác động tích cực, tạo điều kiện mở rộng giao lưu văn hóa giữa các tộc người thì bản sắc văn hóa của các tộc người này (bản sắc văn hóa gốc nông nghiệp) trong quá trình tiếp biến văn hóa cũng đã và đang đặt ra nhiều thách thức. Do vậy, cần có những giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa của các tộc người này và đa dạng sinh học, đảm bảo sinh kế và phát triển văn hóa hướng tới bền vững ở vùng "rẻo giữa" này.

Summary

           The valley area in mountainous region north of Vietnam is the major residence of Tay-Thai ethnic language group peoples. The culture of these peoples features the nature of the valley (agricultural) culture. Under the impacts of industrialization and modernization, the ecological environment, socio-economic and cultural life of the inhabitants has been changed a lot. Along with these positive impacts which has given opportunities to expand cultural exchanges between the peoples, the culture of these ethnic groups itself (naturally agricultural culture) in the cultural interactivity process has been facing lots of challenges. Hence, there should be solutions in order to conserve the distinctive cultural features of these peoples and the region’s biodiversity to ensure the livelihood and develop the culture of this region sustainably.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
49 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

801739
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
799
1931
5117
781110
22381
60543
801739

Your IP: 18.207.98.97
Server Time: 2020-08-11 08:32:51

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website