Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, chi nhánh Kiên Giang

PGS, TS. Nguyễn Thị Kim Anh – Trường Đại học Nha Trang

ThS. Vương Kim Hà – Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

Mục đích của bài viết là đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Kiên Giang (Ngân hàng MHB Kiên Giang) qua các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động chủ yếu trong kinh doanh dịch vụ của Ngân hàng MHB Kiên Giang, kết hợp so sánh với các số liệu chung của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên phạm vi tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu này sử dụng kết hợp giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, sử dụng ma trận hình ảnh cạnh tranh để đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng MHB Kiên Giang so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên cùng địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra được những mặt mạnh, mặt yếu kém hạn chế cần khắc phục cùng những cơ hội và nguy cơ của môi trường kinh doanh. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng MHB Kiên Giang.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Ngân hàng MHB Kiên Giang.

Summary

The aim of this research paper is to evaluate the competitiveness of Mekong Housing Bank - Kien Giang Branch (MHB Kien Giang) accordant to the evaluated criteria of competitiveness of bank industry. It focuses on services of MHB Kien Giang, in comparison with general statistics from commercial banks in Kien Giang province. The research is both quantitative and qualitative, using the matrix of competitive pictures to evaluate MHB Kien Giang’s competiveness in comparison with its main competitors in the province. The findings point out advantages and disadvantages to be overcome as well as opportunities and potential risks in the business environment. Accordingly, it proposes solutions to improve the competitiveness of MHB Kien Giang.

Key words: Competitiveness, MHB Kien Giang.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
18 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

658307
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
645
2709
7679
640011
40860
32422
658307

Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-28 07:40:17

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website