RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH HÓA HỌC CHO SINH VIÊN

THÔNG QUA HỌC PHẦN THỰC HÀNH HÓA HỌC VÔ CƠ

ThS. Đặng Thị Thu Liễu – Phòng Hành chính – tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Hóa học là một khoa học thực nghiệm, vì vậy lý thuyết và thực hành cần được coi trọng như nhau. Trong những năm gần đây, Hóa học lý thuyết đạt được những tiến bộ rất cơ bản, nhưng sự phát triển sẽ có nhiều hạn chế nếu chúng ta giảng dạy chỉ cung cấp cho sinh viên toàn những kiến thức lý thuyết. Vì vậy, học phần Thực hành Hóa học vô cơ giúp cho sinh viên mới vào ngành thích thú về các biến đổi và hiện tượng xảy ra trong các phản ứng hóa học, góp phần rèn luyện khả năng quan sát các quá trình diễn biến trong khi tiến hành thí nghiệm, đồng thời thông qua học phần này giúp rèn luyện những kỹ năng thực hành hóa học cần thiết chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy trong tương lai.

Từ khoá: Thực hành Hóa học vô cơ, rèn luyện kỹ năng, hóa học.

 

TRAINING STUDENTS’ CHEMISTRY PRACTICE SKILLS

VIA THE MODULE OF INORGANIC CHEMISTRY EXPERIMENT

Summary

Chemistry is an experimental science, so theory and practice should be considered equally important. In recent years, theoretical chemistry has improved considerably, but students’ learning outcomes would be limited if we only focused on theoretical knowledge. As a result, the module of Inorganic Chemistry Experiment will make the new chemistry-majored students interested in chemical changes and phenomena in experiments. That would also train their laboratory skills and be well-prepared for their future instruction career.

Keywords: Inorganic Chemistry Experiment, practice skills, chemistry.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
43 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992895
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
584
946
3120
1977507
5122
49778
1992895

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:24:38

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC