ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG

ThS. Phan Ngọc Duyên –

Khoa Kỹ thuật nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Tiền Giang.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề quản lý chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, đây là huyện cù lao, thường xuyên thiếu nước ngọt vào mùa nắng. Với phương pháp sử dụng phân tích định tính và định lượng, thực hiện phỏng vấn nông hộ và các cấp lãnh đạo. Kết quả cho thấy về cơ bản chất lượng nước mặt của huyện đã có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, và giải pháp đưa ra là áp dụng mô hình quản lý nước dựa vào cộng đồng ở xã Tân Thới và mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo ở xã Phú Tân nhằm mục đích bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

Từ khóa: quản lý nước, cộng đồng, xử lý nước thải.

 

SITUATION ASSESSED AND SOLUTIONS PROPOSED TO THE SURFACE WATER

QUALITY MANAGEMENT IN TAN PHU DONG DISTRICT, TIEN GIANG

Summary

The study was carried out to find solutions to the problem of surface water quality management in Tan Phu Dong district. It is an island district, often short of fresh water in dry season. The methods used included qualitative-quantitative analysis, interviews of farmers and leaders. The results have shown: the district's surface water had initial symptoms of organic pollutants. Thus, the solution proposed is to apply the community-based management model in Tan Thoi and wastewater treatment model by the wetland-constructing system in Phu Tan. It aims to protect and use the water source appropriately.

Keywords: water management, community, wastewater treatment.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
56 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1993019
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
708
946
3244
1977507
5246
49778
1993019

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:13:54

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC