ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÓA HỌC

ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHÔM CHÔM JAVA (CHỢ LÁCH, BẾN TRE)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng –

Khoa Kỹ thuật nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm,
Trường Đại học Tiền Giang.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm (i) thời gian tăng trưởng (80÷100 ngày), (ii) các biện pháp xử lý sau thu hoạch [acid citric (0,25; 0,5; 0,75%) kết hợp với clorua canxi (0,2; 0,3; 0,4%), ozone (1; 1,5; 2 ppm) trong 5 phút] đến chất lượng chôm chôm Java (trồng ở Chợ Lách, Bến Tre) sau thu hoạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời điểm thu hoạch tốt nhất là từ 90-95 ngày sau khi đậu trái, trái có màu đỏ sáng, độ Brix đạt 17,5-19. Các chỉ tiêu chất lượng của trái thay đổi đáng kể. Chôm chôm Java có thể duy trì chất lượng và khả năng bảo quản 15 ngày khi được xử lý kết hợp acid citric và clorua canxi (0,5% 0,4%) sau thu hoạch và tồn trữ ở 10oC trong bao bì PP.

Từ khoá: chôm chôm Java, thu hoạch, xử lý.

 

IMPACTS OF THE HARVESTING TIME AND CHEMICAL TREATMENTS ON "JAVA" RAMBUTAN QUALITY

(GROWN IN CHO LACH, BEN TRE PROVINCE)

Summary

The study was conducted on surveys of impacts, including (i) the maturation (80 ÷ 100 days), (ii) post-harvest handling conditions [citric acid (0.25; 0.5; 0.75%) in combination with calcium chlorur (0.2; 0.3; 0.4%), ozonation (1; 1.5; 2 ppm) within 5 minutes] to the quality of post-harvest of “Java” rambutan (grown in Cho Lach, Ben Tre). Research results showed that the best harvesting time was 90 - 95 days after flowering, fruit in bright red, Brix degree of 17.5÷19. The quality criteria of fruit changed significantly. "Java" rambutan quality could be preserved up to 15 days when they were treated post-harvesting by citric acid together with calcium chlorur (0.5%, 0.4%), and stored in PP bag at 10°C.

Keywords: Java” rambutan, harvesting, treatment.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
48 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992874
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
563
946
3099
1977507
5101
49778
1992874

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:14:26

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC